Cứu cánh nào cho tâm hồn bạn?

Cứu cánh nào cho tâm hồn bạn

Giữa bộn bề của cuộc sống, có khi nào bạn cảm thấy mình yếu đuối, chênh vênh, vô định? Những khi ấy, cần lắm một điều gì đó cứu vớt tâm hồn mình. Với tôi, ấy chính là quả địa cầu-một thứ với nhiều người chỉ đơn giản là một học cụ hay vật trang trí-nhưng với tôi đó còn chứa cả kỉ niệm, lước mơ, và hoài bảo.